Ocrotirea minorului

Publié le par Mada Rotariu           CENTRU PENTRU COPII CU DIZABILITATI ,,DOMNITA BALASA"


        Este un serviciu de protectie de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati, avand o capacitate de 110 locuri care asigura copiilor pe o perioada determinata gazduire, ingrijire, hrana, reabilitare, educatie formala si informala, sprijin emotional, consiliere si pregatire in vederea integrarii sociale.
Adresa: Aleea Istru, nr.6 ,sector 6
(capatul liniilor de autobuz 105 si 368, in cartierul Drumul Taberei)
Tel/fax : 021 444.27.68

     Centrul Primire si Evaluare in Regim de Urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat

     Este un serviciu pentru protectia copilului care are drept misiune asigurarea protectiei copilului, pe o perioada determinata de timp, atunci cand acesta se afla in pericol iminent in propria familie, familia largita sau in familia substitutiva.
Serviciul Asistenta Maternala din cadrul DGASPC, Directia Protectia Copilului
Tel. 317.63.11,317.63.12 / int. 14

    Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilitati ”Sf. Andrei”,
   A  fost infiintat in anul 2000 si a functionat ca internat si semiinternat. In aprilie 2002 au fost adusi in regim de plasament si incredintare copii care prezentau handicap sever (gradul I).
In prezent, C.C.D.”Sf. Andrei” ofera servicii de protectie de tip rezidential unui numar de 166 copii cu dizabilitati fizice, psihice si asociate .
Sef Centru - Mihaela Loredana STANESCU
Adresa: Aleea Istru, nr.4,
(capatul liniilor de autobuz 105 si 368, in cartierul Drumul Taberei)
Tel/fax : 021 777 44 55

Centrul de plasament "Orhideea"

             cu motto-ul: “Copil ca tine sunt si eu” de Elena Farago
  Are urmatoarele servicii
• Asigura protectia, ingrijirea copilului, separata temporar sau definitiv de parintii sai;
• Asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a copilului, in functie de nevoile si caracteristicile fiecarei categorii de beneficiari
• Asigura supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala, recuperarea, ingrijirea si supravegherea permanenta a copiilor
• Asigura copiilor protectie si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor;
• Asigura accesul copiilor la informare, cultura si educatie formala si non-formala in vederea asimilarii cunostiintelor si a deprinderilor necesare integrarii sociale;
• Colaboreaza cu unitatile de invatamant astfel incat sa se realizeze scolarizarea tuturor copiilor, in functie de varsta si dezvoltarea psihica, precum si in aplicarea programului educational;
• Asigura socializarea copiilor, dezvoltarea relatiilor cu comunitatea prin tabere, excursii, plimbari;
• Asigura climatul favorabil dezvoltarii personalitatii copiilor intr-un mediu cat mai apropiat de cel familial;
• Asigura protectia impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii copiilor;
• Asigura copiilor dreptul la intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod cat mai apropiat de cel familial;
• Asigura pregatirea corepunzatoare iesirii copilului/tanarului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, pentru integrarea sau reintegrarea familiala si / sau socio-profesionala, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele minime obligatorii;
• Colaboreaza cu serviciile specializate din cadrul DGASPC Sector 6, cu serviciile specializate pentru protectia copilului din judete si din sectoarele Municipiului Bucuresti, cu alte institutii publice si organisme private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin.
SEF CENTRU - DR. Janina ASAFTEI
Aleea Tibles, nr.64,sector 6, Bucuresti,
Tel: 021 6372482
    
 Centrul de Zi pentru Copiii Străzii “Speranta”

     
      Este o componentă funcţională a D.G.A.S.P.C. sector 6, Bucureşti.Clienţii Centrului de Zi Speranţa sunt: copii care trăiesc în stradă, care au trăit pe stradă şi care sunt re/integraţi în familie cu plan de servicii, copii care au trăit în stradă şi asupra cărora s-a instituit o măsură de protecţie, copii care sunt găzduiţi într-un adăpost pentru copiii străzii, părinţii/ reprezentanţii legali / familia extinsă.
   Copiii beneficiază de activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională. Părinţii / reprezentanţi legali ai copiilor beneficiază de consiliere, educare etc.
   Serviciul Delincvenţă Juvenilă şi Asistenţa Copiilor Străzii are scopul de a monitoriza şi interveni în cazurile care privesc copiii care au săvârşit o faptă penală, dar care nu răspund penal, copiii care au un comportament deviant, printr-o abordare preventivă, copiii aflaţi pe stradă (atât copii din familii care desfăşoară activităţi pe stradă, cât şi copii care locuiesc singuri sau cu familia pe stradă).
Şef Serviciu - Tatiana Gâdici
Adresa: Şoseaua Orhideelor, nr.2D, sector 6, Bucuresti;
Telefon: 021 317 63 11, 021 317 63 12 interior 214;
Fax: 021 317 63 14.


Publié dans Utile

Commenter cet article